nieuws
menu
kalender
fotos
bibliotheek
scholengemeenschap
vrijwilligerswerk
links

De scholengemeenschap

www.sg-spl.be

Katholieke basisscholen Sint-Pieters-Leeuw

In uitvoering van het decreet van de minister van onderwijs vormen de vijf katholieke basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw sinds 1 september 2003 een scholengemeenschap. In de SG bundelen de Leeuwse katholieke scholen hun krachten voor kwaliteit in het katholiek onderwijs in onze gemeente.
Elke school behoudt evenwel haar eigenheid en pedagogisch project. In de nieuwe cyclus 2011-2014 blijft de samenwerking en samenstelling behouden.


Administratieve zetel:

Jules Sermonstraat 15, 1600 Sint-Pieters-Leeuw


Coördinerend directeur:

Mevrouw Seré Veerle


Leden van het directieteam:

- Ave Maria (Vlezenbeek): Mevrouw Valentine DECORTE
- Don Bosco (Rink): De heer Luc UYLLEBROEK
- Jan Ruusbroec (Ruisbroek): Mevrouw Greta MUYLLAERT
- Sint-Lutgardis (Zuun): De heer Francis VAN ROMPAEY
- Sint-Stevens (Negenmanneke): De heer Guido GELDHOF


Leden van de CASS:

(Comité Afgevaardigden van de 5 Schoolbesturen Scholengemeenschap)
- Ave Maria: De heer Alain DEFRANC (penningmeester) / De heer Geert MEERT
- Don Bosco: De heer Rudy VAN DESSEL / De heer Jos VAN EYKEN
- Jan Ruusbroec: De heer Josy RESTIAEN / Mevrouw Anne TROUCHEAU
- Sint-Lutgardis: De heer Jan DE BACKER / De heer Pascal GEERS (voorzitter)
- Sint-Stevens: Mevrouw Rita DONVIL / De heer Paul VERSCHUEREN

De scholengemeenschap heeft meerdere medewerkers in dienst:
ICT-coördinator: De heer Johan VAN DEN ABEELE
Administratieve medewerker: Mevrouw Annemie DEMOL
Aanspreekpersoon kleuterparticipatie: Mevrouw Veerle SERE

    IN DE
KIJKER
 
   
 
 
visie
reglement
inschrijvingen
schoolbestuur
 
 
personeel
ouderraad
openingsuren
onderwijsregeling
contact