nieuws
menu
kalender
fotos
bibliotheek
scholengemeenschap
vrijwilligerswerk
links

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Het staat in voor de benoemingen en voor het financieel beheer van de school.
Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het schoolleven.

Leden van het schoolbestuur
Verschueren Paul (voorzitter)
Donvil Rita (penningmeester)
Devos Bert (secretaris)
ZEH Gerrit Van Den Houte
Christiane Van Driessche
Ingrid Verschueren
Julien Vandenberghe
Stan Bulté

    IN DE
KIJKER
 
   
 
 
visie
reglement
inschrijvingen
schoolbestuur
 
 
personeel
ouderraad
openingsuren
onderwijsregeling
contact